Username: 
Password: 
 
 
Forgotten your password?

Language: 
Driver: 

Sim / Season
rules

SETUP STATION

MANUAL
FORUM
DOWNLOAD
DONATE
ABOUTSLS v.1.15
©2004-2020
     
 
Media Center
Poprawny manewr multiwyprzedzania 2012-10-27
 
     


 
  PENALTIES: Level0  
 
 
    Driver Nick
Poland
A A A Bielski
Poland
Bała Marcin M Bala
Poland
Bodziony Wojciech W Bodziony
Poland
Borowiecki Krzysztof K Borowiecki
Poland
Boski Marek M Boski
Poland
Brewiński Michał M Brewinski
Poland
Byrczek Michał M Byrczek
Poland
Charkot Jakub J Charkot
Poland
Chudyk Tomasz T Chudyk
Poland
Cichocki Robert R Cichocki
Poland
Cierocki Maciej M Janiecki
Poland
Cieśla Kamil K Ciesla
Poland
Danielewski Tomasz T Danielewski
Poland
Dokupil Marcin M Dokupil
Poland
Dużyński Michał M Duzynski
Poland
Fedder Darek D Fedder
Poland
Filipek Jan J Filipek
Poland
Fortuna Daniel D Fortuna
Poland
Frukto Włodzimierz W Frukto
Poland
Gałkowski Piotr P Galkowski
Poland
Gil Igor I Gil
Poland
Góra Piotr P Gora
Poland
Jaskot Filip F Jaskot
Poland
Jaźwiński Tomasz T Jazwinski
Poland
Jedliński Jakub J Jedlinski
Poland
Jenerowicz Daniel D Jenerowicz
Poland
Kaempf Tomasz T Kaempf
Poland
Kalwas Filip F Kalwas
Poland
Kananowicz Andrzej A Kananowicz
Poland
Karkuszewski Adam A Karkuszewski
Poland
Karliński Kamil K Karlinski
Poland
Kiseła Radek R Kisela
Poland
Kitajczuk Marcin M Kitajczuk
Poland
Koguciuk Grzegorz G Koguciuk
Poland
Koldowski Mateusz M Koldowski
Poland
Kopiński Mateusz M Kopinski
Poland
Kowalczyk Paweł P Kowalczyk
Poland
Kozieł Mateusz M Koziel
Poland
Kwiatkowski Michał M Kwiatkowski II
Poland
Kwiatkowski Dominik D Kwiatkowski
Poland
Kwiatkowski Mariusz M Kwiatkowski
Poland
Lubke Marcin M Lubke
Poland
Mirecki Bartłomiej B Mirecki
Poland
Nagórka Tomasz T Nagorka
Poland
Nawrocki Marcin M Nawrocki
Poland
Nizio Kacper K Nizio
UK
Nowak Amadeusz A Nowak
Poland
Nowakowski Michał M Nowakowski
Poland
Nyc Tomasz T Nyc
Poland
Okoński Daniel D Okonski
Poland
Paczos Kamil K Paczos
Poland
Pawlak Krzysztof K Pawlak
Poland
Pieda Dariusz D Pieda
Poland
Pieniążek Przemysław P Pieniazek
Poland
Prawucki Marcin M Prawucki
Poland
Radomski Alex A Radomski
Poland
Rosiak Paweł P Rosiak
Poland
Rybarski Robert R Rybarski
Poland
Siemiradzki Kamil K Siemiradzki
Poland
Skibiński Jarek J Skibinski
Poland
Skierski Łukasz L Skierski
Poland
Skorupa Bartosz B Skorupa
Poland
Smaroń Paweł P Smaron
Poland
Szczepaniak Maciej M Szczepaniak
Poland
Słota Sebastian S Slota
Poland
Tasior Szymon S Tasior
Poland
Traczyk Włodzimierz W Traczyk
Poland
Walczak Łukasz L Walczak
Poland
Widawski Pawel P Widawski
Poland
Winiarski Jan J Winiarski
Poland
Zając Jacek J Zajac
Poland
Zaremba Michał M Zaremba
Poland
Zieliński Marcin M Zielinski II
Poland
Zieliński Bartek B Zielinski
Poland
Zieliński Piotr P Zielinski
SKOD SKOD SKOD SKOD TRSP TRSP TRSP TRSP ESTO ESTO ESTO ESTO SKOD SKOD SKOD SKOD TRSP TRSP TRSP TRSP ESTO ESTO ESTO ESTO SKOD SKOD SKOD SKOD TRSP TRSP TRSP TRSP ESTO ESTO ESTO ESTO
                                                                       
                                                                       
                                15s    25s                            20s       
            30s      25s                          30s                        30s   
                                                                      20s 
                                                            55s  40s         
                                        30s                               
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                  60s                                                     
20s                          20s  30s                                           
70s    30s            30s                                                  20s     
      20s                                                                 
      30s                15s                  55s                               
                      15s                                                 
                                                                       
35s                                                                       
            55s  40s                                                         
                                                    35s  35s                 
                    30s                                                   
                        75s  90s                                             
      20s                15s  20s      20s            35s                            20s 
                            85s  120s                                         
                                                            30s           
                                                                       
70s  65s                                                                     
50s  45s    25s                    35s              15s                               
25s              25s    30s  40s      25s  30s            30s                               
55s  55s                                                                     
                        250s  210s                                             
                                                                20s  45s     
                                                                       
110s  135s            20s                                                         
      30s                                                                 
55s                                                                       
30s                                                        30s        30s       
                                                                       
                                                                       
                  20s                                                     
        30s      25s                                                         
                          25s                                             
                                        20s                30s          55s     
            35s                                                    175s  295s     
        15s                              35s                                 
                      60s                                                 
                                                                       
                                                                       
                        30s                                               
  55s        30s            15s                                                 
                                                                       
                                                    40s  40s                 
                            25s  195s                                         
30s  25s                                                                     
                                                                       
                                                                       
                        55s                                               
    65s  85s                  115s  230s    50s          20s                               
                        80s  120s              30s                               
                                                    50s                   
    30s  25s            15s        20s  20s                                           
                        95s  220s                                             
                                                          25s             
                                20s  25s                                     
                        20s                                               
                                                                       
  30s    25s    45s      30s  20s      50s                                               
15s  40s                  30s          55s                                         
                                                                20s       
    20s  20s                  90s  120s  30s  35s          20s  20s  15s            30s               
                                                                       
  100s                                                                     
                                                                       
                        20s