Username: 
Password: 
 
 
Forgotten your password?

Language: 
Driver: 

Sim / Season
rules

SETUP STATION

MANUAL
FORUM
DOWNLOAD
DONATE
ABOUTSLS v.1.15
©2004-2020
     
 
News
2009-08-02 Nurburgring za nami - 2009.08.02
2009-07-12 Level0 i Level1 w nowej odsłonie
Media Center
wyprzedzanie z ostatniego miejsca 2009-07-12
 
     


 
  PENALTIES: Level0  
 
 
    Driver Nick
Poland
Bąk Piotrek P Bak
Poland
Bórzyński Kamil K Borzynski
Poland
Chodowski Adam A Chodowski
Poland
Jasiński Tomek T Jasinski
Poland
Jasiński Marcin M Jasinski
Poland
Kotlorz Jakub J Kotlorz
Poland
Kubiak Tomasz T Kubiak
Poland
Kwiatkowski Wiktor W Kwiatkowski
Poland
Maćków Łukasz L Mackow
Germany
Milaszewski Maciej M Milaszewski
Poland
Mozwillo Daniel D Mozwillo
Poland
Stanieta Robert R Stanieta
Poland
Szpernalowski Tomasz T Szpernalowski
Poland
Zawada Robert R Zawada
Poland
Żmuda Przemysław P Zmuda
DON1 DON2 DON3 DON4 NUR1 NUR2 NUR3 NUR4 SIL1 SIL2 SIL3 SIL4 ZAN1 ZAN2 ZAN3 ZAN4 VIR1 VIR2 VIR3 VIR4 MOS1 MOS2 MOS3 MOS4 TAU1 TAU2 TAU3 TAU4 BIR1 BIR2 BIR3 BIR4 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4
115s  145s                                                                             
55s  125s                                                                             
65s  155s                                                                             
10s  50s                                                                             
30s  40s                                                                             
20s  65s                                                                             
10s  40s                                                                             
20s                                                                               
                                                                               
  5s                                                                             
  5s                                                                             
                                                                               
20s  35s                                                                             
80s                                                                               
  5s                                                                             
 
     

 
  PENALTIES: SRPL Trainer R  
 
 
    Driver Nick
Poland
Archipow Marek M Archipow
Poland
Barański Igor I Baranski
Poland
Bartsch Mateusz M Bartsch
Poland
Bazydło Michał M Bazydlo
Poland
Ber Przemek P Ber
Poland
Bogatek Remigiusz R Bogatek
Poland
Boryczka Marcin M Boryczka
Poland
Bórzyński Kamil K Borzynski
Poland
Buczek Marcin M Buczek
Poland
Cebula Dawid M Gdanski
Poland
Chodowski Adam A Chodowski
Poland
Ciborowski Marek M Ciborowski
Poland
Cierkowski Krzysztof K Cierkowski
Poland
Czajka Dominik D Czajka
Poland
Denis Pawel P Denis
Poland
Filipek Jan J Filipek
Poland
Gdański Marek M Gdanski
Poland
Goszczycki Wlodzimierz W Goszczycki
Poland
Grabowski Piotr P Grabowski
Poland
Grabowski Jakub J Grabowski
Poland
Grinkiewicz Tomek T Grinkiewicz
Poland
Gruskos Maciek M Gruskos
Poland
Głosiński Marcin M Glosinski
Poland
Hulacki Marcin M Hulacki
Poland
Izdebski Tomek T Izdebski
Poland
Janiszewski Łukasz L Janiszewski
Poland
Jarosiński Jacek J Jarosinski
Poland
Jasiński Marcin M Jasinski
Poland
Jaskot Filip F Jaskot
Poland
Kaczmarek Rafał R Kaczmarek
Poland
Kaempf Tomasz T Kaempf
Poland
Kapica Tomasz T Kapica
Poland
Kapkowski Marcin M Kapkowski
Poland
Karbowski Tomasz T Karbowski
Poland
Koczara Filip F Koczara
Poland
Kolorz Grzegorz G Kolorz
Poland
Korzec Marcel M Korzec
Poland
Korzeniewski Paweł P Korzeniewski
Poland
Kostecki Dariusz D Kostecki
Poland
Kotlorz Jakub J Kotlorz
Poland
Kotłubaj Przemysław P Kotlubaj
Poland
Kozioł Maciej M Koziol
Poland
Kręcina MArianna P Nerc
Poland
Król Jarosław J Krol
Poland
Kruszewski Roman R Kruszewski
Poland
Kubiak Tomasz T Kubiak
Poland
Kudła Mateusz M Kudla
Poland
Kurowski Damian D Kurowski
Poland
Kuźmiński Piotr P Kuzminski
Poland
Kwiatkowski Wiktor W Kwiatkowski
Poland
Kwietniewski Radek R Kwietniewski
Poland
Kłok Emil E Klok
Poland
Lemiecha Paweł P Lemiecha
Poland
Leśniak Rafał R Lesniak
Poland
Magacz Marcin M Magacz
Poland
Majewski Tomasz T Majewski
Poland
Majewski Tomasz T Majewski II
Poland
Marciniak Mikołaj M Marciniak II
Germany
Milaszewski Maciej M Milaszewski
Poland
Milik Maciek M Milik
Poland
Mroziński Bartosz B Mrozinski
Poland
Muras Roland R Muras
Poland
Muszyński Marcin M Muszynski
Poland
Muszyński Marcin M Muszynski II
Poland
Nastaj Jakub J Nastaj
Poland
Nerc Maciej M Nerc
Poland
Papiurek Maciej M Papiurek
Poland
Parol Jarek J Parol
Poland
Paruk Marek M Paruk
Poland
Pieścikowski Dominik R Piescikowski
Poland
Polański Jacek J Polanski
Poland
Profic Daniel D Profic
UK
Pruszewicz Grzegorz G Pruszewicz
Poland
Pskiet Michał M Pskiet
Poland
Pyciarz Bartosz B Pyciarz
Poland
Raczyński Jacek J Raczynski
Poland
Ryż Łukasz L Ryz
Poland
Smoliński Dominik D Smolinski
Poland
Sobczak Szymon S Sobczak
Poland
Sobieszczuk Jakub J Sobieszczuk
Poland
Socha Łukasz L Socha
Poland
Sokoła Marcin M Sokola
Poland
Sokołowski Patryk P Sokolowski
Poland
Stanieta Robert R Stanieta
Poland
Starzyński Bartosz B Starzynski
Poland
Strumiłło Łukasz L Strumillo
Poland
Szadkowski Michał M Szadkowski
Poland
Szczepański Michał M Szczepanski II
Poland
Szeląg Paweł P Szelag
Poland
Szewczul Paweł P Szewczul
Poland
Szpernalowski Tomasz T Szpernalowski
Poland
Teodorowski Tomasz T Teodorowski
Poland
Uszynski Darek D Uszynski
Poland
Waszkowski Emil E Waszkowski
Poland
Wiciński Tomasz T Wicinski
Poland
Wołek Krzysztof K Wolek
Poland
Wróbel Dawid D Wrobel
Poland
Zawada Robert R Zawada
Poland
Łukasik Damian D Lukasik
DON1 DON2 DON3 DON4 NUR1 NUR2 NUR3 NUR4 SIL1 SIL2 SIL3 SIL4 ZAN1 ZAN2 ZAN3 ZAN4 VIR1 VIR2 VIR3 VIR4 MOS1 MOS2 MOS3 MOS4 TAU1 TAU2 TAU3 TAU4 BIR1 BIR2 BIR3 BIR4 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4
                                                                            45s  40s 
                                                                125s  130s             
                                                                            145s  130s 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                          190s     
            20s                                                                   
        55s  30s                                                                     
                                                                               
        50s  60s                30s                                                     
                                                                               
                            55s  35s    40s                  15s  70s  20s  45s        25s      15s  60s     
                                                                               
                                                    25s  35s          20s  20s             
            35s  110s  90s  25s    75s                                                         
                                                                               
                                                                              20s 
            20s  85s  25s        30s    35s                      50s  25s        40s                   
                                                                               
                                            20s  45s    50s    45s              50s  30s    15s     
    35s  80s      65s  100s    70s          85s  75s                                      20s           
                                                    30s  20s    35s                     
                                                    15s  20s  45s  35s      30s               
                                      45s  25s  95s    25s            35s                     
                      25s      50s          35s  20s        25s  45s    25s  20s  35s                     
                                                                               
        60s  45s                                                                     
                                20s  25s        25s  25s  25s          35s    25s  75s                 
                                                                               
                                                                            35s  25s 
                                                        35s  50s                     
                                                                               
                                            25s        20s  25s                         
                                                                               
                                                              20s                 
                                                                80s  110s          30s  125s 
        65s                                                                       
                                                                               
            40s  30s                      40s                                           
                                                                          25s     
                                                                               
            30s  95s    55s    20s    20s                                                     
                      20s                                                         
                                                80s                               
                            40s  45s        55s  55s    30s  60s                                 
        20s    30s  50s                30s                                                 
                                                                50s  60s             
                  30s                                                             
                                                                               
                                                                          20s     
                                  50s                                             
                                        30s  100s  40s  75s                90s  85s  85s        25s  20s  45s 
    55s  90s          20s                                                               
                                                                65s               
                                                          20s                     
                                                          20s                     
                                  35s            35s                                 
                                                                               
                      15s                  35s    40s  35s                                 
                                                                               
    15s                                                                           
        120s  65s  230s  240s  20s  40s          50s  85s          30s  25s  20s  20s    50s      20s  45s      90s  340s          30s  50s 
                                      25s                                         
              65s                        15s                15s                         
                                                                               
                                                  35s                             
                                                                105s  65s        55s     
                                                                  20s             
                                                                               
                                                                               
                                                                90s  140s             
                                                            20s  20s      55s  70s      15s   
                                                                80s  140s             
                                                                               
                30s                                                               
            105s  115s  30s                                                               
            30s                        20s                                           
                20s    20s                                                           
                                            20s  25s    20s  30s  35s          75s  80s  25s  30s  40s  30s     
                                                                    40s  25s         
                                                                               
                            30s  50s      25s  95s  20s          55s      25s  35s  25s    150s  15s             
                                                                               
                                                                260s  425s             
                        80s                                                       
                                                                              15s 
                                                                               
                  15s                                                             
                            45s  30s                                                 
              50s    45s                                                             
                80s  55s                    20s                                         
                            35s                20s                      40s             
                                                                          20s  15s  60s 
          30s                                                                     
                                                                               
                                                                          40s     
    75s                                                                           
                                                                70s  15s