Szukaj:
PL EN ES

Spis zasad SimRacingPL
Nasz portal działa na ściśle określonych zasadach, podobnie jak wszystkie organizowane przez nas ligi. W tym miejscu możesz w łatwy sposób odnaleść interesujące Ciebie zagadnienia.  Regulamin Ligi rF2 - Radical Summer Cup  
     
 
Spis treści
3.3
4
Niniejszy dokument jest własnością Portalu SimRacingPL. Jego kopiowanie bez zgody autorów jest zabronione.
SimRacingPL ©2004 - 2018
Numer punktu
Treść punktu
Data modyfikacji
1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2016-12-31
1.1
Liga Radcial Summer 2017 jest organizowana przez administrację portali IRG oraz SimRacingPL. Przystapienie do ligi oznacza akceptację wszystkich ustalonych przez organizatorów zasad.
2017-07-09
1.2
Do udziału w lidze wymagane jest posiadanie symulatora rFactor2 w aktualnej wersji, oraz stosowanie narzędzia IRGTool, do pobrania ze strony IRG
Pozostałe potrzebne pliki można pobrać za pomocą IRGTool lub z działu Download na stronach SimRacingPL.
2016-12-31
1.3
rFactor2 jest ciągle platformą rozwojową, stale poprawianą i ulepszaną. Oznacza to, że gra może wykazywać niepoprawne działanie, tzw. "bugi". Gracz dołączając do ligi przyjmuje tę informację do wiadomości, a także zobowiązuje się nie wykorzystywać potencjalnych niedoskonałości gry do zyskania przewagi nad innymi graczami.
2016-12-31
1.4
Aby dołączyć do ligi kierowca musi uzyskac licencję uprawniającą do startów oraz zarejestrować się na stronach SimRacingPL i IRG Prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna, każdy jedździ na swoje konto.
2017-06-18
1.4.1
Aby uzyskać licencję należy ten fakt złosić organizatorom. Do uzyskania licencji wymagana jest bezpieczna i stabilna jazda, uzyskiwane czasy, o ile nie będą drastycznie odbiegać od czasów najlepszych okrążeń, mają niewielkie znaczenie. Od zawodnika wymagamy przede wszystkim umiejętności jazdy fair, bezpiecznej walki z innymi kierowcami i możliwie bezbłędnej jazdy. Te umiejętności zawodnik może udowodnić podczas oficjalnych treningów i mini wyścigów.
2016-12-31
1.4.2
Uprzejmość i koleżeństwo, kultura osobista na serwerach jak i w serwisach IRG i SRPL pozytywnie wpływa na decyzję przyznania licencji. Przedstawienie doświadczenia simracingowego również może wpłynąć pozytywnie na przyznanie licencji.
2016-12-31
1.4.3
Po uzyskaniu licencji zawodnik otrzyma dostęp do platformy SLS, gdzie będą prezentowane wyniki wyścigów, oraz klasyfikacje. Ponadto wyniki wyścigów będą prezentowane na platformie IRG.
2017-06-18
1.5
W lidze obowiązują skiny udostępnione wraz z modem.
2017-07-09
1.6
W lidze obowiązują indywidualne numery startowe. Numery startowe kierowcy rezerwują w SLS, a także korzystając z systemów IRG, gdzie numer jest przypisany danemu kierowcy i nie może zostać zmieniony. Aktualnie zarezerwowane numery można sprawdzić na stronach IRG.
2016-12-31
1.7
W lidze nie obowiązuje pełne imię i nazwisko - wystepować można na serwerach pod swoim nickiem, faktycznym lub zmyslonym imieniem i nazwiskiem. Organizatorzy ligi dają jej uczestnikom całkowitą dowolność w tej kwestii, aczkolwiek mile widziane jest używanie imienia i nazwiska.
2016-12-31
1.8
W lidze obowiązuje wyłącznie widok z kokpitu.
2016-12-31
1.9
Simracing jest hobby łączącym ludzi o różnych zainteresowaniach, poglądach i pochodzeniu. Wszyscy ścigamy się jako grupa znajomych/przyjaciół, którym zależy na dobrej atmosferze w lidze i wzajemnej współpracy. Braki w kulturze, brak szacunku dla rywala, nie stosowanie się do zasad netykiety, czy zachowania uznawane ogólnie za niewłaściwe/obraźliwe nie będą przez organizatorów tolerowane, a osoby nie potrafiące się dostosować zostaną z ligi usunięte.
2016-12-31
2
ORGANIZACJA RUNDY
2016-12-31
2.1
Rundy odbywają się w terminach wyznaczonych przez kalendarz ligi. Kalendarz, czas startu wyścigów, oraz czas ich trwania można sprawdzić w systemie SLSlub na stronach IRG.
2017-06-14
2.2
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbywania rundy lub do jej odwołania w przypadku sytuacji losowych.
2016-12-31
2.3
Aby wziąć udział w rundzie należy na serwerach IRG wykonać co najmniej 20 okrążeń pomiarowych. Taka ilość umożliwia wykonanie startu z pitlane. Aby móc wystartować na gridzie należy wykonać 30 mierzonych okrążeń.

Limit okrążeń musi zostać wykonany bezwzględnie przed rozpoczęciem sesji treningowej weekendu wyścigowego.
2017-06-18
2.4
W trakcie zawodów będzie zastosowana wtyczka pogodowa, co oznacza, iż kierowcy mogą spodziewać się takiej samej pogody jak panująca na rzeczywistym torze w trakcie odbywanych zawodów. Jednak ze względu na wakacyjny charakter ligi, w trakcie wyścigów nie będzie deszczu. W przypadku temperatury na torze poniżej 10 stopni, administracja zastrzega sobie prawo do skorygowania wartości. Zaleca się, aby zawodnicy śledzili prognozę pogody i byli przygotowani na zapowiadane warunki.
2017-06-14
2.5
W trakcie treningów na tor będzie nanoszona guma, wpływając na osiągane czasy, jednak przed sesją treningową w dniu wyścigu guma zostanie wykasowana i jej nanoszenie rozpocznie się ponownie podczas sesji treningowej.

 • Na serwerze obowiązuja następujące mnożniki:
 • Szybkość gumowania - normal
 • Zużycie paliwa - x1
 • Zużycie opon - x1
 • Przyspieszenie czasu - x1
2017-07-09
2.6
Każda runda składa się z trzech części:
 • Treningu przed wyścigiem, trwającego 60 minut. Start 20:00
 • Kwalifikacji, trwającej 15 minut. Start o 21:00
 • Sesji Warm-up, trwającej 10 minut. Start około 21:15
 • Sprint 25 minut. Start około 21:25
 • Sesji Warm-up, odwrócenie top 10. Start około 21:50
 • Wyścig 60 minut. Start około 22:00

2017-07-09
2.6.1
W trakcie kwalifikacji można w ciągu 15 minut wykonać dowolną ilość okrążeń, z dowopną ilością paliwa. Po kwalifikacji można dokonać dowolnych zmian w ustawieniu auta.
2017-07-11
2.6.2
Sesja warm-up służy administracji do wszelkich, niezbędnych przygotowań do wyścigu, takich jak nadanie kar, czy ustawienie gridu. W jej trakcie zawodnicy moga wykonywać okrążenia, ale opuszczanie serwera jest niezalecane i może skutkować niewłaściwym ustawieniem zawodnika na starcie. Za błędy powstałe w wyniku opuszczenia przez kierowcę serwera administracja nie ponosi odpowiedzialności.
2016-12-31
2.6.3
Start wyścigu następuje o godzinie 12:00, smulowany jest wyścig dwudziestocztero godzinny. W jego trakcie zawodnicy mogą tankować dowolną ilość razy, oraz korzystać z dowolnych mieszanek opon.
2017-06-14
2.7
Za ukończone wyścigi kierowcy otrzymują punkty do klasyfikacji indywidualnej. Zwyciężcą ligi zostaje kierowca z najwiekszą ilością punktów.

Aby otrzymać punkty trzeba przejechać 90% dystansu lidera, zaokrąglane w dół do całych okrążeń.

Punkty są przyznawane według poniższego klucza:

 • Sprint: 14,11,9,8,7,6,5,4,3,2, pozostali po jednym punkcie.
 • Wyścig: 25,18,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2, pozostali po jednym punkcie
2017-07-09
2.8
W trakcie pitstopów obowiązuje zasada zajmowania połowy stanowiska.

Zawodnik, który jako pierwszy zjeżdża do boksu na wolne stanowisko, ma obowiązek zająć połowę tego stanowiska, najbardziej odległą od alejki. Przy boksach znajdujących się po lewej stronie prostej S/M będzie to połowa lewa, przy boksach znajdujących się po prawej stronie prostej S/M (w kierunku jazdy) będzie to połowa prawa.

Zawodnik zjeżdżający na zajęte już stanowisko zajmuje miejsce bliżej alejki.
2016-12-31
3
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TORZE
2016-12-31
3.1
Zasady ogólne
2016-12-31
3.1.1
Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek ułatwień, poza "auto-clutch", oraz prowadzenie samochodu z widoku innego niż kokpit.
2016-12-31
3.1.2
W trakcie wyścigu należy przestrzegać sygnałów dawanych za pomocą flag (żółta, niebieska i czarna), podczas każdej sesji w boksach obowiązuje ograniczenie prędkości.
2016-12-31
3.1.3
Wjazd i wyjazd z boksów musi odbywać się przepisową alejką, która przy wyjeździe może być wyznaczona linią. Podczas wyjazdu linii tej nie wolno przekraczać
2016-12-31
3.1.4
Kierowca, który jest na niższej pozycji w wyścigu niż kierowca bezpośrednio za nim jest nazywany dublowanym. Dublowany ma obowiązek przepuścić dublującego w sposób bezpieczny, starając się zminimalizować straty czasowe dublującego (nie utrudniając swoim zachowaniem wyprzedzenia).
2016-12-31
3.1.5
Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania spoczywa w głównej mierze na osobie atakującej. Dozwolona jest obrona pozycji. Broniący ma prawo na prostej tylko raz zmienić swoją linię jazdy, jest też zobowiązany uczynić to na tyle wcześnie by nie wywołać zagrożenia/wypadku. Bronić się należy wcześnie lub wcale. Zmiana linii jazdy już w strefie hamowania jest szczególnie ryzykowna i w większości przypadków może zostać uznana za zbyt późną obronę.
2016-12-26
3.1.6
Pisanie na czacie jest dozwolone tylko podczas sesji treningowej (practice) i rozgrzewkowej (warm-up) na tematy związane z simracingiem. Podczas pozostałych sesji komunikowanie się na czacie jest zabronione, a czat służy jedynie do wydawania komend przez Administratorów. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli kierowcy muszą zgłosić pilny problem, o którym administracja wyścigu może nie wiedzieć, ponadto administratorzy mogą ją zawiesić w razie potrzeby w dowolnym momencie.
2016-12-31
3.1.7
Podczas dublowania dopuszcza się możliwość dwukrotnego zasygnalizowania światłami zamiaru dublowania (dwa mrugnięcia) zawodnikowi dublowanemu.

Zabrania się używania świateł "stroboskopowych" i tego podobnych udogodnień.

Wymiar kary - patrz punkt: 4.6 niniejszego regulaminu.
2016-12-31
3.1.8
Kierowca zmieniający tor jazdy zobowiązany jest do upewnienia się, że nie dojdzie do kontaktu z pojazdem jadącym obok. Na zmieniającym tor jazdy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie manewru.
2017-07-09
3.2
Track limits
2016-12-31
3.2.1
Zawodnicy są zobowiązani do jazdy minimum dwoma kołami po torze. Za tor uznaje się obszar asfaltu ograniczony białą linią lub krawężnikami przy czym obszar białej linii uznaje się za tor, krawężniki (tarki, kerby) natomiast do toru nie należą.
2016-12-31
3.2.2
Administratorzy Ligi maja prawo wskazać odstępstwa od obowiązku jazdy po wyznaczonym torze dwoma kołami dla wybranych fragmentów toru lub całego toru. Mogą oni także wprowadzić zmiany w wymaganym torze jazdy.
2016-12-31
3.2.3
Jeśli zawodnik wyprzedził rywala w wyniku wyjazdu poza tor, jest zobowiązany do przepuszczenia go. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku gdy obaj zawodnicy (atakujący i broniący się) ścięli szykanę lub osoba mijana jest w wyniku jakiegoś zdarzenia stwarzającego zagrożenie na torze, przy czym jest to jedyna droga ratunku. Za wyprzedzanie w wyniku wyjazdu poza tor jest uznawana sytuacja, w której wyjazd został użyty do "napędzania się" i późniejszego ataku na prostej.
2016-12-31
3.2.4
Za niedopuszczalne uznaje się bronienie swojej pozycji w wyniku wyjazdu poza tor. W przypadku takiej obrony kierowca broniący się jest zobowiązany do oddania swojej pozycji rywalowi.
2016-12-31
3.2.5
Administratorzy ligi uznają, że pomimo zaleceń każdemu kierowcy może się przytrafić błąd w trakcie okrążenia i nie utrzymanie limitów toru. Dopuszczalny jest jeden wyjazd na każde 12 minut wyścigu - jeśli wyjazdów jest więcej zawodnik jest zobowiązany do pełnego odpuszczenia gazu przez sekundę po swoim wyjeździe. Przy takim odpuszczeniu wyjazdu uznaje się za niebyły.
2016-12-31
3.3
Zasady 2W
2016-12-31
3.3.1
W przypadku sytuacji 2 wide przeciwnicy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca na torze, zarówno na prostej, jak i w zakręcie.
2016-12-31
3.3.2
Zasady 2 wide obowiązują od momentu gdy pojazd atakujący zrówna sie z pojazdem atakowanym. Zrównanie oznacza, że przynajmniej przednia os auta atakującego znajdzie sie na wysokości tylnej osi auta atakowanego. Jest to warunek podstawowy, jeżeli auta nie są zrównane, zasady 2 wide nie obowiązują.
2016-12-31
3.3.3
Aby oba auta miały obowiązek jazdy 2 wide w zakręcie lub szykanie, zasada z punktu 3.3.2 musi zostać spełniona zanim zawodnik atakowany zacznie wchodzić w zakręt lub w szykanę. Jeśli auta nie zostały zrównane przed wejściem w zakręt zawodnik atakowany ma pełne prawo do wyboru linii przejazdu przez zakręt.
2016-12-31
3.3.4
Zasada z punktu 3.3.3 nie ma zastosowania kiedy kierowca popełnił w zakręcie błąd, przez który opuscił idealną linię. Jeśli w takiej sytuacji doszło do zrównania aut, obowiązują zasady 2W z punktu 3.3.2.
2016-12-31
4
KARY
2016-12-31
4.1
Kary za łamanie regulaminu dzielą się na karę podstawową i alternatywną. Administracja ligi wybierać będzie zawsze karę bardziej bolesną dla zawodnika. Ponadto zawodnikom nadawane są, niezależnie od kary podstawowej/alternatywnej punkty karne, tzw "U".
2016-12-31
4.2
Zadne kary nigdy nie przepadają. Kary czasowe się sumują.
2016-12-31
4.3
Uzbieranie każdych kolejnych 10 U - oznacza dodatkową karę specjalną - S&G w wysokości 40s.
2017-06-14
4.4
Uzbieranie kumulacji punktów karnych (10 U) w ostatni wyścigu - zostaje zamieniony na karę DQ do bieżącego ostatniego wyścigu. Wyjazd w kwalifikacjach w ostatnim wyścigu oznacza doliczenie 30 sekund do bieżącego wyścigu zamiast DT w wyścigu następnym.
2016-12-31
4.5
Regularne nieprzestrzeganie przez zawodnika track limits (przekraczanie liczby wyjazdów w 3 wyścigach z rzędu w których bierze udział) - skutkuje startem z boksu do następnego wyścigu.
2016-12-31
4.6
Przypadki oraz okoliczności nie przewidziane w taryfikatorze (np. celowe zniszczenie komuś auta, przypadki zemsty na torze, niesportowe zachowania, jazda „na przełaj“ itp.) podlegają odrębnej ocenie przez 6 osobową Komisje Administracyjną - jako narzędzia dyscyplinujące kierowców administracja ma w tym przypadku cały przekrój kar (od cofnięć na gridzie, poprzez DT, S&G, DQ i na końcu odebranie licencji).
2016-12-31
4.7
Zestawienie wykroczeń oraz kar są dostępne pod tym LINKIEM
2017-07-09
5
Protesty - zgłoszenia wypadków i innych zdarzeń 
2016-12-31
5.1
Do godziny 23:59 dnia następnego po dniu wyścigu kierowca ma możliwość zgłoszenia protestu. Nastepnie w terminie 24 godzin od zgłoszenia protestu, wszyscy zawodnicy uwzględnieni w proteście (jako sprawca lub poszkodowany) mogą się ustosunkowac do zgłoszonego protestu.
2016-12-31
5.2
Protest może złożyć poszkodowany/winowajca oraz Administracja ligii. Nie ma możliwości składania zgłoszeń wydarzeń w których nie brało się udziału. 
2016-12-31
5.3
Protest należy zgłosić poprzez formularz "Zglos Incydent" znajdujacy sie w zakladce "Driver Panel", na stronach IRG.
2016-12-31
5.4
Każdy protest jest rozpatrywany przez Administrację Ligii złożoną z członków portalu IRG i Simracing.pl 
2016-12-31
5.5
Administracji Ligii nie obowiązuje termin zgłoszenia protestu.
2016-12-31
6
Pozostałe ustalenia
2016-12-31
6.1
Gracz zoobowiązany jest do zainstalowania pluginu DAQ dostępnego w IRG Toolu, a następnie w ciągu 48h po wyścigu za pomocą IRG Toola wysłać telemetrię z sesji kwalifikacyjnej (jeśli się w niej uczestniczyło) oraz z wyścigu (jeśli się go ukończyło). Uwaga: jeśli zawodnik brał udział w kwalifikacji, a nie ukończył wyścigu, zobowiązany jest do wysłania telemetrii z kwalifikacji.

W szczególnych przypadkach administracja może zażądać  telemetrii z wyścigu nawet pomimo DNF u zawodnika.

Za brak telemetrii z kwalifikacji nadawana jest kara DT. Za brak telemetrii z wyścigu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. 
2017-03-08
6.2
W przypadku nieobecności nałożone na gracza kary przechodzą na nastepne GP.
2016-12-31
6.3
Administracja ma prawo zmienić/polepszyć mod serii jeśli to konieczne.
2016-12-31
6.4
Decyzje Administracji są niepodważalne i nie podlegają apelacjom.
2016-12-31
6.5
Administracja może usunąć z serwera gracza, który dopuści sie czynów niezgodnych z regulaminem oraz ogólnymi zasadami a nieujętych w Regulaminie.
2016-12-31
6.6
Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Administracja Ligi.
2016-12-31
 
     
Logowanie
Login:
Hasło:
 Zarejestruj się!

273 osób online
268 Gości
5 Zalogowanych
Kalendarz treningów


Alfaholicy_SimRacingPL Server
Najbliższe wyścigi
Administratorzy
Administracja portalu
Owner
McLaren
Senior Admin
lelu0
Summer RC Cup 2018
lelu0
Admins
SirDuncan - Historic (GiW) Admin
Moderators
Dmnick - Super Moderator
sobol - Moderator